Tværfaglighed i fokus på hospice

- artikel i fagbladet Sygeplejersken

Artiklen er baseret på et tværfagligt udviklingsprojekt på Hospice Djursland. Der blev arbejdet med at styrke tværfagligheden i hverdagen gennem møder og andre organisatoriske ændringer med særligt fokus på kulturforståelse, organisering/ledelse og kommunikation/facilitering af tværfaglige processer. Projektet viste, at det er nødvendigt at have en fælles tværfaglig retning, men også at kunne revurdere faglige rutiner og få øje på forskelle i faggruppernes kompetencer og sprog. Fokus på de gode historier og kritisk refleksion, der udfordrer sædvaner, er nødvendigt for at sikre en fortsat kulturel og organisatorisk forankret tværfaglighed.

Artiklen beskriver arbejdet med at definere tværfaglighed og flerfaglighed på Hospice Djursland og sikre det tværfaglige samarbejde gennem nye procedurer og fora. 

Udgivet i Sygeplejersken nr. 11/2015