Indvielse af Refleksionsrum

Refleksionsrummet har fået puls

Refleksionsrummet på Hospice Djursland er i anledningen af 10 års jubilæet blevet nyindrettet og udsmykket af kunstnerduoen Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Udsmykningen, som er realiseret på baggrund af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet, indvies fredag d. 13. oktober.

Se fotos af Refleksionsrummet her (fotos taget af Anders Sune Berg)

 

Hospice Djursland, som er tegnet af arkitektvirksomheden C.F. Møller i Aarhus, kan 1. november 2017 markere, at det er 10 år siden, de tog imod den første patient. Siden har ca. 2.000 patienter og deres pårørende været indlagt på Hospice Djursland, hvor langt størstedelen af patienterne har afsluttet deres liv.

Refleksionsrummet på Hospice Djursland har gennem årene rummet mange tanker og "lagt vægge" til en del samtaler. Tiden var derfor inde til ikke bare at renovere rummet, men tænke helt nye tanker om det smukke rum og dets funktion.

Den nye udsmykning sker på baggrund af en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet, som desuden har peget på kunstnerduoen Hanne Nielsen & Birgit Johnsen til at løse opgaven i tæt dialog med Hospice Djursland.

”Det er svært at overdrive den betragtelige kunstneriske udfordring, der ligger i at skulle skabe en overbevisende ramme til refleksion over nogle af livets helt store spørgsmål. Hanne Nielsen & Birgit Johnsen har med lige dele originalitet og finfølelse, samt en suveræn fornemmelse for rummets funktion og brugere, skabt en uhyre vellykket multimedial installation, som vi i Ny Carlsbergfondet er sikre på, at patienter og pårørende får stor glæde af,” siger bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup.

Kunstnerne har taget udgangspunkt i C.F. Møllers arkitektur, som spejler himlen men også rummet i et vandbassin udenfor med nøjagtig de samme dimensioner. Og det er denne spejling, som den nye udsmykning udfolder på forskellig vis i en rumlig montage af to videoværker, to gestalter og en grafisk vægbemaling, hvor også lamper og møbler indgår i helheden. Ringene i vandet spejles således i den grafiske bemaling i rummet og omformes til en nærmest meditativ 'Op Art'-mobile på den vertikale videoskærm, mens den horisontale videoskærm spejler den genkendelige virkelige verden i en tidslighed, som kobles sammen med forandring og erindring.

Videoværkerne og de små roterende skulpturgestalter på væggen bevæger sig ganske langsomt og giver ro til kontemplation. Vægge og loft er samtidig hovedsageligt holdt i grå og mørke nuancer. Derved forstærkes lysindfaldet og bringer lyset og mørket i en stærk kontrast, der trækker blikket udad. Men de mørke farver bibringer samtidig rummet en intimitet, nærmest en hulestemning, hvor de grafiske lamper kan forstærke illusionen om en drypstenshule.

Kunstnernes vision har også været at bibringe rummet en særlig intimitet og en tryghed med mennesket og kroppen i centrum. Et sted, hvor tanker sættes i gang, uden at de defineres og indskrænkes, og hvor spejlingerne samtidig relaterer til verden udenfor, så inde og ude og tiden nu, før og efter smelter sammen til et større perspektiv.

Refleksionsrummet er nu klar til indvielse, og vi glæder os alle meget til at vise det frem for patienter, pårørende og alle medarbejderne.