Ny formand for Hospice Djurslands bestyrelse

Susanne Hogrefe er den 19. juni 2017 tiltrådt som bestyrelsesformand


Steen Fris har valgt at takke af efter otte år som formand for Hospice Djurslands bestyrelse.

Steen Fris var med helt fra den spæde start, da Hospice Djurslands bestyrelse blev etableret i 2005. Steen var medlem af bestyrelsens Økonomiudvalg og har med stor ansvarlighed været med til at styre økonomien i de to selvejende institutioner, Den Selvejende Institution Hospice Djursland og Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland. Bestyrelsen for sidstnævnte var Bygherre for byggeprojektet, og Steen Fris var sammen med Susanne Hogrefe og Claus Hornemann bestyrelsens repræsentanter i Byggeudvalget.

Steen Fris trådte til som formand for bestyrelsen i 2009, hvor han afløste Peter Hørsman. Som formand har Steen ofte været på besøg på Hospice Djursland, hvor han havde for vane at gå en runde i huset for at hilse på medarbejderne, inden han satte sig til mødebordet. Man har også kunnet møde Steen i køkken-alrummet i snak med en patient eller en pårørende, hvor han på sin åbne og nysgerrige facon interesseret spurgte ind til stort og småt. På den måde har Steen altid haft en god føling med, hvad der rører sig i huset, både hos patienterne og deres familier og hos medarbejderne.

Som bestyrelsesformand har Steen været en uvurderlig støtte for ledelsen, som har kunnet regne med hans loyalitet og ordentlighed. Hospice Djursland siger en stor og varm tak til Steen for hans betydningsfulde og engagerede indsats.

Stafetten er nu givet videre til Susanne Hogrefe, som på ingen måde er et ukendt ansigt på Hospice Djursland. Susanne har været medlem af Hospice Djurslands bestyrelse siden etableringen i 2005. Her var hun i Driftsudvalget blandt andet ansvarlig for ansættelse af hospicets leder. Og ligesom Steen har Susanne qua sin rolle i Byggeudvalget fulgt byggeprocessen på tætteste hold.

Men længe før bestyrelsens etablering var Susanne med i den styregruppen, der kæmpede sammen med Rotary og Lions-klubberne for at få et hospice til Djursland, og i 1999 var hun med til at etablere Støtteforeningen Hospice Djursland, som under hendes formandsskab (2002-2010) voksede til Danmarks største.

Det er bestyrelsen selv, der har peget på Susanne som ny formand, da man har stor tillid til, at Susanne med sin store erfaring og kendskab til huset på en yderst kompetent måde vil støtte ledelsen på Hospice Djursland i den daglige drift og være forkæmper for at realisere organisationens visioner for fremtiden.

Steen Fris overdrager formandsposten til Susanne Hogrefe.