Kunst som gave

Lene Hornbæk og Dorit Simonsen med kunsten, som nu kommer til at skabe glæde på Hospice Djursland


Da Lene og Jørgen Hornbæk solgte huset i Silkeborg og flyttede til nyt, havde de ikke længere plads til al deres kunst, som de har samlet igennem så mange år og holder så meget af.

Ægteparret har sommerhus i Følle og kører tit forbi Hospice Djursland, og det var hér de fik ideen til at donere nogle af deres værker til Kunstbiblioteket, som er en samling af værker, der er frit tilgængelige for patienter og pårørende på Hospice Djursland.

Lene, som afleverede kunsten til hospiceleder Dorit Simonsen, fortalte, at hun og Jørgen rigtig godt kan lide tanken om, at patienter og pårørende selv kan vælge den kunst, de gerne vil have hængende på stuen. Det er jo individuelt, hvordan vi oplever kunst, og oplevelsen af kunst kan skifte alt efter, hvilken livssituation, man befinder sig i. Derfor kan det være vigtigt for nogen selv at kunne bestemme, hvilket værk der skal hænge på stuen. - Nu er der så mere at vælge imellem i Kunstbiblioteket takket være Lene og Jørgens hjertevarme handling.