Generalforsamling

Støtteforeningen Hospice Djursland afholder sin årlige generalforsamling på

Hospice Djursland
Strandbakken 1
8410 Rønde

mandag d. 23. februar 2015 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes iht. vedtægterne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Der serveres kaffe og hjemmebag.
 

Glæden – Sorgen - Lykken

Indlæg af sognepræst Jørgen Gleerup, Thorsager.
Et causeri om menneskelivet i glæde og smerte. Egne erindringer fra sidste halvdel af det tyvende århundrede og danske fortællinger i prosa og lyrik fra Kierkegaard og Grundtvig til Benny Andersen og Anne Linnet.
En fortælling om nærvær og fravær, lykke og ulykke, om det at få og det at miste – om himlens og jordens kærlighed.

Programmet kædes sammen af en række sange til eget guitarakkompagnement.

På gensyn!
Bestyrelsen
Støtteforeningen Hospice Djursland