En anderledes brugerundersøgelse

Albert Einstein har udtalt, at ”ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.” I sygehusvæsenet er man vant til at blive målt på mange forskellige kvantitative parametre, men hvordan måler man kvalitet i den sidste del af livet?
Vi ønskede at ”tælle” noget af det, der har betydning for patienter og pårørende på hospice
.
Til undersøgelsen valgte vi en såkaldt ZMET-analyse, hvor patienter og pårørende får udleveret et kamera og bliver bedt om at fotografere det, der har betydning for deres hverdag på hospice. Fotografierne bliver efterfølgende fulgt op af et interview, hvor samtalen tager udgangspunkt i motiverne.
Fortællingerne og fotografierne er blevet samlet i en bog med titlen ”DET SOM HAR BETYDNING - en ZMET-analyse blandt patienter og pårørende på Hospice Djursland.” 

Vi ønskede at kaste lys over det, der giver livskvalitet, sådan at den sidste levetid opleves som leveværdig – kan ZMET-analysen bruges til dette formål?
Læs mere om ZMET-metoden her

Læs online:
DET SOM HAR BETYDNING 
​- en ZMET-analyse blandt patienter og pårørende på Hospice Djursland