Hvordan møder vi døden?

Døden er én af de store begivenheder i menneskets tilværelse, som vi har allersværest ved at forholde os til.

På trods af at døden er en fælles begivenhed for alt levende, så er det alligevel den begivenhed, vi taler og ved mindst om. Når vi oplever os fjernest fra den, ønsker vi ikke at tale om den – for den tid kan jo tids nok komme. Når vi oplever den tættest på, så ønsker vi heller ikke tale om den – for nu føles det, som om man kan dø blot ved at tale om den. Døden gør os tavse, vi kan ikke finde ordene.
Denne forelæsningsrække sætter flere ord på det, som sker i mødet med døden.

04/04: Menneskesyn, etik og diakoni.
Lektor i teologi Johannes Nissen, Aarhus Universitet

11/04: Coaching til døde – om folkehelte i sygdomsverdenen.
Psykolog Bo Snedker Boman, Roskilde Sygehus

18/04: Hvad er trøst?
Professor i filosofi Mogens Pahuus, Aalborg Universitet

25/04: Det æstetiske indtryk – en menneskelig livsfornødenhed.
Lektor i sygepleje Regner Birkelund, Aarhus Universitet

02/05: Hvad sker der med os, når vi dør? Om døden inden for kristendommen.
Cand.theol. og tidl. sygehuspræst Christian Højlund

16/05: Venteværelset – en døendes fortællinger om livet.
Forfatter og klinisk sygeplejespecialist, Diakonissestiftelsens Hospice Rita Nielsen
OBS: Mødested på Hospice Djursland