Statistik for 2017

Hospice Djursland modtog 437 henvisninger i 2017, svarende til det antal, som vi har modtaget de sidste år.

I alt tog vi imod 208 patienter og deres familier i 2017, helt nøjagtig det samme antal som i 2016. Ud over de 208 nye patienter, som blev indlagt, fulgte 14 patienter og deres familier med os fra 2016 og ind i 2017, så i alt 222 patienter og deres pårørende har været indlagt på Hospice Djursland i 2017.

Alle henviste patienter blev visiteret, men af forskellige årsager blev ikke alle indlagt, idet:

  • 79 patienter døde inden for få døgn efter modtagelse af henvisningen og nåede derfor ikke at få tilbudt en hospiceplads.
  • 15 patienter nåede ikke at få tilbud om en plads, inden de døde. Dette skyldes manglende kapacitet på det tidspunkt, hvor de havde behov for indlæggelse på hospice. De kom altså til at vente mere end fem dage på en plads.
  • 11 patienter blev for dårlige til at flytte eller døde i samme døgn, som de skulle have været indlagt.
  • 12 patienter fik tilbud om en aflastningsplads eller en plejebolig.
  • 69 patienter blev indlagt på et andet hospice, eller ønskede alligevel ikke en plads.
    Kun en patient kom til et hospice i en anden region.

Derudover opfyldte 44 patienter ikke kriterierne for indlæggelse på hospice. Det var eksempelvis patienter, som fortsat var i aktiv helbredende behandling for deres sygdom, patienter som ønskede genoptræning og patienter, som ikke havde palliative problemstillinger i en sådan grad, at en hospiceindlæggelse var påkrævet.

Opgørelsen viser, at igen i år var der alt for mange patienter - rent faktisk 105 patienter, som ikke nåede at få en plads på hospice, og det selv om de både havde et behov og et ønske om indlæggelse. Det er desværre alt for mange og dermed slet ikke tilfredsstillende.

Det kan både for patienten selv, familien og for de professionelle være svært at forudse, hvornår døden er nært forestående – dette gælder også, selvom man har stor erfaring med at arbejde med alvorligt syge mennesker. En sen henvisning øger risikoen for, at patienten ikke når at komme på hospice. Og en tidlig henvisning øger risikoen for, at patienten ikke opfylder de kriterier, der er for en hospiceplads. Vi har tidligere brugt talemåden "Det er altid for tidligt – indtil det er for sent."

Mange, både professionelle, patienter og pårørende, har den opfattelse, at man først kan henvises til hospice, når man fornemmer, at der er ganske få dage tilbage for den syge at leve i. Den opfattelse vil vi gerne ændre på. Vi tror på, at når hospice kommer tidligere ind i den lindrende behandling, kan vi gennem et symptomlindrende ophold gøre en forskel for både den syge og de pårørende. En forskel, som kan betyde, at patienten kan udskrives fra hospice igen og leve en tid uden svære symptomer og evt. dø hjemme.

Et andet bud på, hvordan vi kan nå ud til flere patienter og deres pårørende, er ved at etablere et daghospice – et lindrende dagtilbud og en udgående hospicefunktion i samarbejde med kommunerne. Tiden må snart være til det. Vi mener ikke, at man politisk kan blive ved med at acceptere, at så mange mennesker ikke får mulighed for at få den hjælp, de har behov for i den svære situation, de er i. Det er ikke godt nok.

Visionen om etablering af et daghospice og en udgående hospicefunktion har vi delt med både politikere og fagkollegaer siden 2010, dog uden at der endnu er etableret et dagtilbud. Men vi er sikre på, at det nok skal komme – tiden er moden til det.

Af de 208 patienter, der blev indlagt i 2017, var 205 patienter fra Region Midtjylland, 1 fra Region Sjælland, 1 fra Region Nordjylland og 1 patient var fra Region Hovedstaden.

I henhold til Sundhedsloven er ophold på hospice gratis, og der er frit hospicevalg i Danmark. Patienter kan altså selv vælge, hvilket hospice i Danmark, de ønsker at blive indlagt på. Ovenstående tal viser, at langt de fleste patienter vælger et hospice i nærheden af, hvor de bor. De, som vælger anderledes, vælger hospice ud fra, hvor deres nærmeste pårørende bor.

I 2017 døde 177 patienter på Hospice Djursland, 25 patienter blev udskrevet til eget hjem og 3 patienter til plejehjem og en til hospitalet. Vores udskrivelsesprocent var på 14,1 % og næsten dobbelt så mange som sidste år, men samme antal som i 2015. 

At antallet af udskrivelser svinger så meget, er ikke noget, vi kan forudsige. Vi har den samme opmærksomhed på de patienter, vi visiterer til en hospiceplads, og på de patienter som ikke har mulighed for at blive udskrevet. Opmærksomheden på, om en patient kan udskrives, har vi alle, og vi drøfter udskrivelser på vores ugentlige tværfaglige konference. Så det, at en patient skal udskrives, er altid en tværfaglig beslutning.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2017 var 22,3 dage, og den mediane liggetid var 14 dage. Medianen fortæller, at halvdelen af patienterne var indlagt mellem 1 og 14 dage og den anden halvdel mere end 14 dage.
 

Ved indlæggelsen er en stor del af patienterne i en dårlig almentilstand, og de fleste har været sengeliggende i dage eller uger forud for indlæggelsen. Smerter, åndenød, træthed og angst er de hyppigst forekommende symptomer. Men også kognitive forstyrrelser som følge af enten hjernetumor eller metastaser til hjernen er hyppigt forekommende.

Det er fortsat primært kræftpatienter, der henvises til hospice. Vi oplever dog, at der er en øget kontakt fra afdelinger med patienter med anden sygdom. Vi håber, at også andre, altså patienter som ikke har kræft, må få et tilbud om ophold på hospice, når deres palliative problemstillinger fordrer en indsats på det specialiserede niveau.
 

Hoveddiagnose ved indlæggelsen:

  • 205 patienter havde diagnosen kræft
  • 2 patienter havde hjerte-/kar-sygdom
  • 1 patiente havde KOL

De 208 patienter fordelte sig med 108 kvinder og 100 mænd. Gennemsnitsalderen for det samlede antal patienter var 70 år. Den yngste var 30 år og den ældste 97 år.

Vi har ikke opgjort antallet af pårørende, men vi har hver dag mange pårørende på hospice. Og heldigvis for det, idet de jo er de allervigtigste personer i den syges liv. Vigtigt er det at huske på, at vores indsats også er målrettet denne store gruppe af mennesker, både mens de er pårørende, og når de er blevet efterlevende.