Hvorfor hospice?

Nyhedsbrev nr. 35

Hvorfor hospice? Nyhedsbrevets tema denne gang giver svar på dette spørgsmål fra flere forskellige vinkler. Fx fra den politiske vinkel; hvorfor er der etableret hospicer i Danmark?

En pårørende kommer med sin personlige beretning om, hvorfor hans hustru valgte, at hun ville leve sin sidste tid på hospice.

Nyhedsbrevet indeholder også artikler fra den frivillige, fra sygeplejersken i Det Palliative Team og sygeplejersken, som er fast ansat på Kræftafdelingen - de forholder sig alle til det samme spørgsmål.

God læselyst!