En stemme der aldrig forsvinder

Hospice Djursland har igangsat projektetet ”En stemme der aldrig forsvinder” i samarbejde med journalist Søren Prehn.
Projektgruppen består af journalist Søren Prehn, hospiceleder Dorit Simonsen, musikterapeut Hilde Skrudland, frivilligkoordinator Knud J. Hansen, en gruppe frivillige samt souschef Helle Dalby Kristensen, der er projektleder.
Kort fortalt drejer projektet sig om lydfiler fra patienter; med historier, breve der læses op, musik m.m.
 

Her er et uddrag fra projektbeskrivelsen:
”Gennem de seneste par år har vi i samarbejde med de frivillige arbejdet med Livshistorier. Det vil sige, at for de patienter som magter det og har lyst til det, kan en frivillige hjælpe dem med at få nedskrevet udvalgte historier fra deres liv. Historierne er til deres pårørende og de udkommer som et dokument som de pårørende kan læse og gemme.

Kort før jul bad ægtefællen til en patient på Hospice Djursland om at få lavet en lydoptagelse med sin kone, hvor hun fortalte om to konkrete begivenheder i sit liv, som hun aldrig glemte. Efterfølgende blev interviewet redigeret og monteret med hendes yndlingsmusik og derefter givet til familien.

Manden fortalte efter konens død, at det har haft stor betydning, at han og børnene nu ved de har hustruens/morderens stemme, der aldrig forsvinder. Måden vi griner på, betoner ord, rømmer os, dialekt osv. gør, at stemmen er noget unikt og meget personligt hos ethvert menneske."

 

Vi har besluttet at undersøge, om det at kunne lytte til konkrete betydningsfulde hændelser fra det levede liv fra den syge, vil kunne være hjælpsom for den efterlevende i sin bearbejdning af sorgen samt hvilken betydning det har for den døende at efterlade sig dette aftryk.

Vi er spændte på, hvordan projektet vil blive modtaget af patienterne og deres pårørende. Lydoptagelser vil strække sig over et halvt år (indtil efteråret 2015), og herefter evalueres projektet igennem de efterlevende.

TrygFonden har doneret 100.000 kr. til Hospice Djursland til støtte af projektet.