Nyt bestyrelsesmedlem

På bestyrelsesmødet den 3. februar blev Jørgen Winther præsenteret som det nye medlem i Hospice Djurslands bestyrelse. Jørgen Winther afløser Carl Johan Rasmussen som Regionens repræsentant i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Jørgen Winther. 

Hospice Djursland vil gerne sige Carl Johan tak for en stor og engageret indsats i de fire år i bestyrelsen.

Læs om Hospice Djurslands bestyrelse her