Årsrapport 2018

- de fem hospicer i Region Midtjylland

Der er tradition for, at Sundhedsplanlægningen i Region Midtjylland hvert år udarbejder en redegørelse for anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland.

Hospicelederne har i år et ønske om selv at påtage sig denne opgave.

Vores ønske er at give læseren indblik i væsentlige nøgletal for den samlede aktivitet på de fem hospicer i Region Midtjylland.

'Livet kan ikke altid lige fikses og ordnes.
Mødet med liv og død, livsmod og afmagt, glæde og sorg
er et uomgængeligt vilkår i vores liv.
Til gengæld kan vi godt tåle at møde afmagten,
finde en måde at være i den, en mening i den.'

Lotte Blicher Mørk
Præst