Statistik for 2015

Hospice Djursland modtog 453 henvisninger i 2015, hvilket svarer til det antal, vi modtog i 2014.
I alt har 241 patienter og deres familier været indlagt i 2015. Ni patienter var fulgt med os fra 2014 ind i 2015 
Alle henviste patienter blev visiteret, men af forskellige årsager blev ikke alle indlagt, idet:

  • 67 patienter døde inden for få døgn efter modtagelse af henvisningen
  • 16 patienter nåede ikke at få tilbud om en plads, inden de døde. Dette skyldes manglende kapacitet på det tidspunkt, hvor de havde behov for indlæggelse på hospice
  • 14 blev for dårlige til at flytte eller døde i samme døgn, som de skulle have været indlagt
  • 27 patienter valgte at forblive i deres eget hjem
  • 68 patienter blev indlagt på et andet hospice
  • 2 patienter blev først indlagt i 2016

Derudover opfyldte 32 patienter ikke kriterierne for indlæggelse på hospice. Det var eksempelvis patienter, som fortsat var i aktiv helbredende behandling for deres sygdom, patienter som ønskede genoptræning og patienter, som ikke havde palliative problemstillinger i en sådan grad, at en hospiceindlæggelse var påkrævet.

Opgørelsen viser, at 97 patienter ikke nåede at få en plads på hospice, og det selv om de både havde et behov og et ønske om indlæggelse. Det antal er samstemmende med antallet fra de tidligere år. En af årsagerne til dette er uden tvivl det øgede kendskab og dermed den øgede interesse for hospicepladser. En anden årsag skyldes formodentligt, at det kan være svært at forudse, hvornår døden er nært forestående – dette gælder også, selvom man har stor erfaring med at arbejde med alvorligt syge mennesker. En sen henvisning øger risikoen for, at patienten ikke når at komme på hospice.

Vi kan derfor opfordre til – og det selv om det både er svært og ofte sorgfuldt – at man i familien, evt. sammen med sin læge, tidligt i et alvorligt sygdomsforløb tager ”den svære samtale” om, hvilke ønsker man har for den sidste levetid, såfremt det viser sig, at man skal dø af sygdommen. Den samtale ville kunne danne grobund for de tanker og overvejelser, både den syge og familien gør sig i sygdomsforløbet, hvis de skal forberede sig på, at sygdommen vil føre til døden. Det er vigtigt at huske på, at man ikke dør af at tale om døden, selvom det kan føles sådan. Tværtimod kan samtale have en stor lindrende virkning på oplevelsen af at stå alene.

Mange, både professionelle, patienter og pårørende, har den opfattelse, at man først kan henvises til hospice, når man fornemmer, at der er ganske få dage tilbage for den syge at leve i. Den opfattelse vil vi gerne ændre på. Vi tror på, at når hospice kommer tidligere ind i den lindrende behandling, kan vi gennem et symptomlindrende ophold gøre en forskel for både den syge og de pårørende. En forskel, som kan betyde, at patienten kan udskrives fra hospice igen og leve en tid uden svære symptomer og evt. dø hjemme.

Af de 232 patienter, der blev indlagt i 2015, var 230 patienter fra Region Midtjylland, 1 fra Region Syddanmark og 1 fra Region Nordjylland.

I henhold til Sundhedsloven er ophold på hospice gratis, og der er frit hospicevalg i Danmark. Patienter kan altså selv vælge, hvilket hospice i Danmark, de ønsker at blive indlagt på. Ovenstående tal viser, at langt de fleste patienter vælger et hospice i nærheden af, hvor de bor. De, som vælger anderledes, vælger hospice ud fra, hvor deres nærmeste pårørende bor.

I 2015 døde 191 patienter på Hospice Djursland, 29 patienter blev udskrevet til eget hjem og 6 patienter til plejehjem.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid var i 2015 19,5 dage, og den mediane var 13 dage. Medianen fortæller, at halvdelen af patienterne var indlagt mellem 1 og 13 dage og den anden halvdel mere end 13 dage.

Ved indlæggelsen er langt de fleste patienter i en dårlig almentilstand, og de fleste har været sengeliggende i dage eller uger forud for indlæggelsen. Smerter, åndenød, træthed og angst er de hyppigst forekommende symptomer. Men også kognitive forstyrrelser som følge af enten hjernetumor eller metastaser til hjernen er hyppigt forekommende.

Det er fortsat primært kræftpatienter, der henvises til hospice. Vi oplever dog, at der er en øget kontakt fra afdelinger med patienter med anden sygdom. Vi håber, at også andre, altså patienter som ikke har kræft, må få et tilbud om ophold på hospice, når deres palliative problemstillinger fordrer en indsats på det specialiserede niveau.

De 232 patienter fordelte sig med 135 kvinder og 97 mænd. Gennemsnitsalderen for det samlede antal patienter var 69 år.

Vi har ikke opgjort antallet af pårørende, men vi har mange pårørende hver dag på hospice. Og heldigvis for det, idet de jo er de allervigtigste personer i den syges liv. Vigtigt er det at huske på, at vores indsats også er målrettet denne store gruppe af mennesker, både mens de er pårørende, og når de er efterlevende.