Hospice Djursland og de 17 verdensmål

Hospicefilosofien indebærer at sikre kvalitet i livet – uanset længden af dette. På Hospice Djursland og Strandbakkehuset arbejder vi for, at opnå højst mulig livskvalitet. Vi vælger aktivt handlinger ud fra kriteriet om kvalitet og bæredygtighed. 

Som sundhedsfaglige har vi et ansvar overfor patienten og familien så længe de er indlagt her. Vores opgave er at sikre patienten og familien den bedst mulige omsorg og behandling. Som mennesker har vi tillige et ansvar overfor os selv, hinanden og vores fælles miljø.

De vigtigste indsatsområder for dette er beskrevet i FN´s 17 verdensmål. Som institution har vi arbejdet målrettet med flere af disse for at også vi kan bidrage med en bæredygtig udvikling.

Verdensmål nr. 7: bæredygtig energi

Selvom Hospice Djursland og Strandbakkehuset er bygget med 13 år års mellemrum, har vi altid holdt fokus på at være så klimabevidste og miljøvenlige som muligt. Bygningerne drives efter Facility Management principperne, hvilket bl.a. indebærer at tænke bærdygtigt i den daglige drift. 

Bygningerne er udstyret med solcelleanlæg som et vigtigt supplement til vores elforbrug. Anlæggene holdes ved lige og optimeres løbende med justeringer og opgraderinger, som sikrer at holde det samlede energiforbrug på et minimum.

Eksempelvis producerede solcellerne 8.343 kWh i marts måned– et helt uhørt godt resultat. 
Fra 1. januar 2022 og indtil nu, har anlæggene produceret 11.621 kWh, hvilket svarer til årsforbruget for 2 hustande. Udover selv at producere strøm ved solenergi, køber vi klimavenlig el hos vores lokale leverandør. 

Verdensmål nr. 12: ansvarligt forbrug og produktion

Mål nr. 12 har fokus på forbrug og produktionsformer herunder madspild og genanvendelighed. Disse to områder er et helt naturligt fokus i køkkenets dagligdag, hvor man primært anvender økologiske og lokale råvarer. Her overvejes grundigt og dagligt, hvordan vi bedst udnytter ressourcerne og sætter det mindste klimaaftryk. 

Vi er en institution, som vægter faglighed højt. Og som en del af hospicefilosofien er vi også en institution, hvor vi vægter tværfagligheden. Hver dag oplever vi, hvordan den faglige ansvarsfølelse understøtter det sundhedsfaglige og præger alle faggrupper i huset. 

Vores sammenhold og fælles fokus er betydningsfuldt for den forskel, vi hver dag kan gøre for vores medmennesker – både dem inde i huset og dem udenfor. Vi er til for hinanden og har ansvar for hinanden.

Verdensmål nr. 17: partnerskaber for handling

Facility Management principperne bygger også på partnerskaber. Når driftsansvaret, og dermed kontakt og forhandling med eksterne aktører, ligger hos fagpersonale, sker der en professionalisering af samarbejdsrelationer. Det betyder, at vi opnår bedre aftaler og trækker på viden i det omkringliggende netværk og hos samarbejdspartnere.